De informatie die u op deze website vindt is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die u op deze website kunt vinden. A Doggy Business is niet aansprakelijk voor schade aan mens, dier of ding als gevolg van het gebruik van de informatie die wij verstrekken.

De inhoud van deze website (waaronder bijvoorbeeld de teksten en foto’s) zijn beschermd door rechten van intellectuele eigendom waaronder het auteursrecht. Hergebruik van (delen) van de website is zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan.

Gebruikte afbeeldingen

Op deze website worden afbeeldingen gebruikt die vrij te gebruiken zijn, toch willen we deze mensen bedanken voor hun foto’s:

Back To Top