EG cursus

EG cursus (Elementaire Gehoorzaamheid)

Na de puppy cursus kunt u nog meer leren in de cursus Elementaire Gehoorzaamheid. Ook jonge honden (vanaf 6 maanden) die nog niet eerder een cursus hebben gevolgd stromen in deze groep in. In deze cursus worden de oefeningen moeilijker en komen er nieuwe oefeningen bij. Ook worden sommige oefeningen onaangelijnd uitgevoerd. In deze cursus ervaart u dat ‘werken met je hond’ niet alleen leuk is maar ook de band tussen u en uw hond versterkt. Bij het examen dat na deze cursus wordt afgenomen, worden strengere eisen gesteld dan bij de puppy+ toets.

Tijdens deze cursus leert u aandacht vragen en vasthouden, gedrag naar andere honden, gedrag naar de baas en vreemde mensen, volgen, zitten en blijven zitten op commando, afliggen en blijven liggen op commando, komen op commando en aan de voet komen.

Wilt u ook werken aan de perfecte combinatie baas-hond? Schrijf je dan in bij onze hondenschool via deze link!