Inschrijfformulier

Vul de onderstaande velden in om je in te schrijven voor de gekozen cursus(sen).

  Hond

  Naam
  Ras
  Geboortedatum
  Geslacht reuteef

  Cursist

  Voor- en achternaam
  Adres
  Postcode Plaats
  E-mail
  Telefoon

  Cursus

  Cursus
  Startdatum cursus Begintijd cursus

  Ondertekening

  Ondergetekende verklaart:
  - 18 jaar of ouder te zijn.
  - het cursusgeld voor het begin van de cursus te hebben voldaan; na aanvang vindt geen restitutie plaats.
  - aansprakelijk te zijn voor schade die de hierboven vermelde hond en/of diens begeleider veroorzaakt aan personen, honden en/of goederen, WA verzekerd te zijn.
  - in te stemmen met vastlegging van NAW-gegevens, e-mailadres en gsm-nummer, uitsluitend in de administratie van HS A Doggy Business en niet langer dan de wettelijke bewaartermijn.

  Plaats

  Back To Top