Inschrijfformulier

Vul de onderstaande velden in om je in te schrijven voor de gekozen cursus(sen).

  Hond

  Naam

  Ras

  Geboortedatum

  Geslacht

  reuteef

  Cursist

  Voor- en achternaam

  Adres

  Postcode

  Plaats

  E-mail

  Telefoon

  Cursus

  Cursus

  Startdatum cursus

  Begintijd cursus

  Ondertekening

  Ondergetekende verklaart:

  - 18 jaar of ouder te zijn.

  - het cursusgeld voor het begin van de cursus te hebben voldaan; na aanvang vindt geen restitutie plaats.

  - aansprakelijk te zijn voor schade die de hierboven vermelde hond en/of diens begeleider veroorzaakt aan personen, honden en/of goederen, WA verzekerd te zijn.

  - in te stemmen met vastlegging van NAW-gegevens, e-mailadres en gsm-nummer, uitsluitend in de administratie van Hondenschool A Doggy Business en niet langer dan de wettelijke bewaartermijn.

  Plaats